Grobowiec diabla online dating

Posted by / 28-Jul-2017 11:09

Goska „rz” wystpuje w jzyku polskim do czsto i wiele wyrazw rozpoczyna si t wanie gosk. Te specjalne formy zapisu grup liter nazywamy ligaturami.

Ta goska nie wystpuje oczywicie sama, ale w towarzystwie innych gosek, ktrych wymowa po „rz” nie przysparza nam problemw i jest dla Sowian czym naturalnym. Dla wprawnego skryby posugiwanie si ligaturami na pewno przyspieszao proces pisania, ale zapewne miay one dodatkowe mistyczne znaczenie.

Z du doz optymizmu patrzymy w przyszo, prosimy wic - nie usuwajcie odnonika do ze swoich zakadek. Wynika to na przykad z tego, e poszczeglne litery gagolicy maj przypisane sobie okrelone znaczenie (maja swoja nazw), ale rwnie kadej z liter odpowiada okrelona warto liczbowa.

Serdecznie dzikujemy za te wsplne 10 lat, yczc Wam pomylnoci, spenienia zawodowego i wielu wspaniaych odkry. Do tego dochodzi jeszcze to, e sama forma graficzna znakw tego alfabetu niosa w sobie okrelone mistyczne przesanie.

Jeli jednak uwiadomimy sobie, e pierwsze polskie portale internetowe powstay w 1995 roku, mona powiedzie, e poowa tej epoki jest take nasza.

Podsumowujc ten okres, bo przecie kada rocznica to czas podsumowa, trzeba zaznaczy, e zaczynalimy jako studenci, w niewielkiej grupie, niewiadomi pojawiajcych si po drodze trudnoci, zarwno technicznych, jak i tych yciowych na naszej zawodowej drodze.

Jeli chcielibymy napisa liter „h” gagolic, to ruch gsiego pira musiaby przyj nastpujce kierunki https://4blogspot.com/-v D0od ARRwsc/Vx EI0nb0-n I/AAAAAAAABC0/w-Iiwdp-14ok D_j Bvoj ILp Dfh Ew Fiyp WACLc B/s1600/h1.

[url] Jedn z moliwoci by taki dobr znakw graficznych dla niewystpujcych w acinie polskich gosek, aby te oddaway co najmniej ducha gagolicy.

W przypadku goski „rz” wystpowaa ona najczciej jako cz okrelonej ligatury np. https://2blogspot.com/-9c-APVARs YA/Vx EIjd5MTLI/AAAAAAAABCk/1f0Kq3Qx3i YGa5v X96f-49L2z EU3Jns3g CLc B/s1600/ize.

JPG I w tej ligaturze nie moemy nie zauway tego, e jej grna cze odpowiada aciskiej literze „r”, a dolne „e” zapisane jest prawie w takiej samej graficznej formie jak litera „z” w cyrylicy.

Nie byo to wic prymitywne naladownictwo, ale prba przekazania ducha gagolicy, alfabetowi aciskiemu.

Jednak najdoskonalszym przykadem takich przeksztace jest wprowadzenie kombinacji liter „c” i „h” jako odpowiednika goski „h” W pisowni polskiej wystpuj dwa sposoby zapisu tej goski.

grobowiec diabla online dating-65grobowiec diabla online dating-3grobowiec diabla online dating-69

W ten sposb piszcy zachowywa, przynajmniej czciowo, typowe dla gagolicy mistyczne znaczenie pisanego tekstu. Skrybowie Polan starali si zachowa jak najwiksze podobiestwo do gagolicy jako witego pisma ktrym spisany by „Nowy Testament”.

One thought on “grobowiec diabla online dating”